INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 31 stycznia 2022 r. następuje zmiana regulaminu akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Nowa wersja regulaminu dostępna jest pod adresem https://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl/regulamin/. Prosimy o zapoznanie się.

Uwaga! Szkoły zgłoszone od dnia 1 lutego 2022 r. rozliczane będą według zapisów zawartych w nowy regulaminie.