O Green Office Ecologic

Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o.  jest podmiotem zbierającym i przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Działa na podstawie:

– ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015 r.

– decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 05.01.2015r. znak RŚ-V.7243.27.2014.JKP;

– decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.02.2015r. znak OS-II.6233.489.2014.DBO;

– decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 13.12.2016 r. znak RŚ-V.7243.27.2014.LG;

– decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18.01.2018 r., znak RŚ-V.7243.27.2014.EWF

– nr BDO: 000003547.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r każdy zużyty sprzęt (zwany ZSEiE) powinien trafić do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania zajmujących się ich przetwarzaniem takich jak Green Office Ecologic Sp. z o.o.

W Zakładzie Przetwarzania zebrany sprzęt jest najpierw sortowany wg kategorii a następnie demontowany w precyzyjnym cyklu produkcyjnym. Ze zdemontowanych urządzeń usuwa się w pierwszej kolejności elementy niebezpieczne, takie jak kondensatory PCB czy baterie. Wszystkie elementy zostają poddane procesowi recyklingu, gdzie odzyskuje się z nich poszczególne frakcje, takie jak plastiki, metale, styropian i inne.

Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o. dba o najwyższy poziom usług oraz ich profesjonalne wykonanie i terminowość realizacji. Zapewniamy kompleksową obsługę zawsze i wszędzie według indywidualnych potrzeb.

Elastyczność – odbieramy elektrośmieci z całego kraju w dogodnym dla kontrahentów terminie

Solidność – wysyłamy własny transport, a sprawnego załadunku dokonają nasi doświadczeni pracownicy.

Wiarygodność – cały przekazany przez Państwa ładunek zostanie zważony w naszym magazynie, a następnie wystawimy wszelkie niezbędne dokumenty.

Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o. wspiera szereg projektów środowiskowych, organizując zbiórki na terenie całego kraju, współpracując z firmami i instytucjami państwowymi oferując:

– Wystawianie kart przekazania odpadu

– Zorganizowanie przetwarzania i odzysku zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

– Przekazywanie innego zebranego zużytego sprzętu (elementy drewniane, pozostałości po meblach, krzesłach, sprzętach AGD, wózkach widłowych, tonerach, jak również cartridgach oraz odpadach wielkogabarytowych), który nie podlega procesom przetwarzania i odzysku firmom posiadającym uprawnienia do utylizacji i recyklingu z którymi Green Office Ecologic Sp. z o.o. współpracuje.

Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw przepisom i standardom związanym z ochroną środowiska a także oczekiwaniom naszych partnerów podjęła się procesu wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustanowienie, wdrożenie i stosowanie Systemu pozwoli naszej Spółce:
– efektywnie kontrolować swój wpływ na środowisko,
– ograniczyć negatywny wpływ na otoczenie,
– zmniejszyć zużycie energii i surowców,
– ograniczyć emisję substancji do środowiska,
– usprawnić zarządzanie Organizacją na wszystkich szczeblach,
– zwiększyć wiarygodność wobec obecnych i nowych partnerów biznesowych.
 
Spółka przeszła procedurę auditu certyfikującego przez akredytowaną firmę PCC-CERT.
 

Dane kontaktowe firmy: 

Green Office Ecologic Sp. z o.o.

Siedziba:
00-074 Warszawa ul. Trębacka 4
Telefon: 22/630-94-18

Adres do korespondencji / Oddział:
ul. Spółdzielcza 6C,
21-532 Łomazy
woj. lubelskie
Telefon: 83/ 341-75-94
http://www.greenoffice.co
e-mail: biuro@greenoffice.co