Instrukcja „Jak poprawnie przeprowadzić zbiórkę”

Akcja ekologiczna “Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”

  EKO ŚCIĄGAWKA  Koordynatora

 Od tego, jak wypromujesz Swoją zbiórkę,  w dużym stopniu będzie zależał jej sukces.

W związku ze zbiórką elektrośmieci prowadzoną w całej Polsce przez Green Office Ecologic Sp z o.o. zwracamy się z prośbą o aktywny udział w akcji.

Poniższa instrukcja pomoże w efektywnym przeprowadzeniu zbiórki:

1) Rozwieś plakaty promujące zbiórkę w miejscach publicznych, gdzie bywa dużo ludzi np. w kawiarni, w kościele, w sklepie itp.

2)  Rozdaj dzieciom kartki informujące o zbiórce i poproś o przekazanie rodzicom, tak aby możliwie jak najwięcej osób dowiedziało się o zbiórce.

3) Ta zbiórka to okazja aby szkoły, urzędy, gminy, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje mogły pozbyć się  zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego otrzymując Kartę Przekazania Odpadu.

4)  Warto również umieścić informacje  na szkolnej stronie lub facebooku.

5) Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie lekcji ekologicznej dla uczniów o szkodliwym wpływie elektrośmieci na środowisko – prezentacja ekologiczna dostępna na naszej stronie internetowej

6) Wyznaczenie miejsca zbiórki najlepiej utwardzony teren, nie musi być to miejsce zadaszone może być to np. plac przy straży pożarnej lub prywatne podwórko.

7) Przed końcem akcji pracownik GOE będzie kontaktował się z informacją o dacie i godzinie odbioru sprzętu (sprzęt zostanie odebrany w terminie 10 dni roboczych od zakończenia akcji). 

Jak zachęcić i docenić dzieci za udział w akcji:

1) Dużą motywacją jest np. dobra ocena, lepsze zachowanie, dodatkowe plusy

2) Wyróżnienie zaangażowanych uczniów na apelu

3) Zorganizowanie wyjścia klasowego, pikniku, ogniska podsumowującego akcji

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów prosimy o kontakt.

Green Office Ecologic Spółka z o.o.                                        

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4,

Oddział Spółki – Łomazy 21-532, ul. Spółdzielcza 6c.

tel. 669 482 511, 514 048 815, 887 474 646

e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co                                                                                               

www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

lub www.greenoffice.co

GOE Sp. z o.o. posiada wszelkie niezbędne dokumenty i wymagane prawem zezwolenia do przeprowadzenia takich akcji.